JASKINIA. CIEMNOŚĆ. GŁĘBIA.  

Jej sens, to coś co w sobie zamknięte i ukryte. 
Więzienie duszy, która za prawdziwy byt bierze to co poznaje zmysłami. 
Obrazy na ścianach jaskini migotają w postacie i rzeczy, ale ruch obrazu jest złudny, jest jedynie cieniem, stworzonym pod wpływem światła, lub całkowicie wyobrażonym, wyciągniętym z przeszłości wspomnieniem, wizją marzeń.
Jest życiem w iluzorycznej rzeczywistości.
My, ludzie, jesteśmy stworzeniami poszukującymi prawdy i sensu.
Nie żyjemy po to by żyć w jaskiniach, lecz po to by znajdować wyjście. Przychodzimy na świat z miejsc ciemnych i tylko przez nie doświadczamy odrodzenia, przypomnienia sobie kim byliśmy, jesteśmy i dokąd zmierzamy.
Żeby naprawdę „wyjść” z jaskini, trzeba dotrzeć w niej do jądra, zanurzyć się brudzie i najgłębszej lepkiej jak miód samotnej ciemności, zjeść swój świat cieni, migotliwych złudzeń kołyszących się przed oczyma, wypluć je potem w konwulsjach rozpaczy i umierania.
Poczuć zmysłami zimną skórę kamienia, usłyszeć dźwięki kropli wody ściekającej po ścianach i swój prawdziwy żałosny głos, skazanego na cierpienie szaleńca.
A potem poddać się kompletnie i bezwarunkowo, by poczuć błogi spokój i ciepło jak w matczynym łonie.

KOKON. ŚMIERĆ. PRZEMIANA.

Stając się znowu ziarnem, materią tego samego świata który nas wszystkich i wszystko łączy w jedno, zakorzenić w tu i teraz nabrać sił czerpiąc z energii ziemi.
Rosnąć i potem wstać i poczuć pierwszy krok i wziąć pierwszy oddech jak dziecko nie umiejące jeszcze chodzić i oddychać, ale wiedzące już jaki jest cel.

TUNEL. JASNOŚĆ. ŻRÓDŁO.

Wyjście z jaskini.
Wyjście poza materię obrazu, w świętym złączeniu z tą materią. Pozytyw i negatyw, ciemność i światło w doskonałej równowadze, płynące w nieustannym ruchu…

Invitation
2024
70×80 cm
Navigating towards silence
2024
80×90 cm
The beginning
2023
24×30 cm
Yin / Yang
2023
24×30 cm
Known and unknown
2023
24×30 cm
The golden eye of an ordinary god
2023
70×80 cm
One dream
2023
24×30 cm
The lightness of being
2023
50×60 cm
Riders of illusions
2023
50×60 cm
The seed
2023
70×80 cm
First breath
2023
50×60 cm
Levitation
2023
80×90 cm
Prayer
2023
80×90 cm
Blur
2023
80×90 cm
Structural shadows
2023
50×60 cm
Missing story
2023
70×80 cm
Endless touch
2023
90×100 cm
Day ligh
2024
90×100 cm